Strateji ve Prensip
Strateji
Sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kullanmak ve sektörde öncü rol oynamak,
Başarılı, üretken çalışanlara sahip olmak ve uzun süreli çalışmak için gerekli altyapıyı hazırlamak,

Prensip
Her projeye en büyük, en karlı proje mantığıyla yaklaşmak
Bütün projeleri sahiplenmek
Zamanında teslim
Projedeki sorunları proje yetkilileri ile paylaşmak, bilgilendirmek,uyarmak