İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Pötikare Mimari olarak faaliyet ,ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek riskler için gerekli önlemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, böylelikle; tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, çalışma sahamızdaki ve çevredeki diğer insanların ve çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde korumak temel ilkemizdir.

En değerli varlık insan, insanın en değerli varlığı ise sağlığı ve sağlığının korunması, yaşam anlayışımızdır.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile diğer gereklilikleri takip etmek ve bunları yerine getirmek,
Çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler ve iç iletişim araçları yoluyla bilinçlendirmek,
Risk değerlendirmesi yaparak iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları kontrol altına almak
   ve tekrar oluşmasını önlemek için gerekli aksiyonları gerçekleştirmek. Resmi makamlar, sivil toplum örgütleri ve
   ilgili kuruluşlardan destek almak ve işbirliği içinde çalışmak,
Hammadde, malzeme ve ürün temininde, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki edecek tehlikeli hammadde,
   malzeme ve ürün yerine daha az zararlı hammadde, malzeme ve ürün temin etmek, insan ve çevre dostu
   ürünler üretmek ve kullanmak.

Yukarıdakilere uymak/uygulamak tüm çalışanlarımızın görevidir.