Çevre Politikamız
Kalite, ürün ve hizmetlerimizin, tasarım ve uygulamalarımızın başlangıcıdır. Yaptığımız işin noktası, ahenk ve uyum içerisinde görsel açıdan zengin bir resim elde etmektir. Uygulama sonucunda kalitesiz her çalışma estetik ve uyumdan yoksun olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumda kalitesiz her çalışma ve uygulamanın geridönüşüm bedeli çok ağır olacaktır. O halde, kaliteli üretip kaliteli uygulayarak çok daha karlı olacağımızın farkındayız.
Bu kapsamda belirlemiş olduğumuz kalite politikamızın temel prensipleri:

Pötikare Mimari, çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uymayı ve ilgili kurum-kuruluşlar tarafından çevreye uygunluğu onaylanmamış ürünler kullanmamayı taahhüt eder.

Bu kapsamda belirlemiş olduğumuz çevre politikamızın temel prensipleri:
Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle işbirliği içerinde çevre standartlarımızı
   yükseltmeye çalışmak,
Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması
   mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı atıkları ise ilgili
   mevzuatlara uygun olarak bertaraf etmek.

Şirket genelinde çevre bilincinin oluşturulması ve yüksek çevresel duyarlılık sağlamak için eğitimler planlamak, yürürlükteki kanunları, tüzükler/yönetmelikler ile değişen-yenilenen bilgileri tüm çalışanlara aktarmak ve sürekli güncellemek.

Çevreyi korumak ve geliştirmek vatandaşlık görevimizdir.
Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların görevidir.
1982 Anayasası Madde 56

Devlet herkesin, insanî gelişimini mümkün kılan sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri alır.
Çevrenin en üst düzeyde korunması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle uyumlu olarak, herkesin ve Devletin görevidir.
Yeni Anayasa Taslağı Madde 129 1-2